Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie na trvalý pobyt


Prihlásenie na trvalý pobyt
 

Vybavuje:

organizačný odbor, referát evidencie obyvateľstva a budov, prízemie MsÚ, č.dv. 100, t.č. 5303 263, 5303 256

e-mail: organizacny@zvolen.sk

Potrebujete:

- 1x prihlasovací lístok, 

- formulár je k dispozícii v  kancelárii č. dv. 100 aj v kancelárii prvého kontaktu MsÚ

Pri hlásení trvalého pobytu  je občan povinný predložiť:

· platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa)

· písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých spoluvlastníkov bytu

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

· ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
· ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
· vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Lehota na vybavenie: na počkanie


Prihlásenie zmeny trvalého pobytu v rámci mesta Zvolen
 

Vybavuje:

organizačný odbor, referát evidencie obyvateľstva a budov, prízemie MsÚ, č.dv. 100, t.č. 5303 263, 5303 256

e-mail: organizacny@zvolen.sk


Pri hlásení zmeny trvalého pobytu v rámci Mesta Zvolen je občan povinný predložiť:

· platný občiansky preukaz
· písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých spoluvlastníkov bytu

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

· ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
· ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
· vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Lehota na vybavenie: na počkanie

Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva na žiadosť občana za správny poplatok 5€.


 


Úvodná stránka