Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Priebeh sobáša v rytierskej sieni na Zvolenskom zámku

 

1. Snúbenec a snúbenica, svedkovia, prípadne otec nevesty a mama ženícha vstúpia po vyzvaní do   zákulisia, ostatní hostia sa za asistencie účinkujúcich ZPOZ usadia. (Rodičia vchádzajú do zákulisia, len ak si snúbenci prajú, aby ich sprevádzali do sobášnej siene - v opačnom prípade sa usadia spolu s ostatnými hosťami). Pri cudzineckom sobáši vchádza do zákulisia aj tlmočník.

2. Matrikárka poučí snúbencov, kedy podpisujú zápisnicu o uzavretí manželstva, snúbenci jej  odovzdajú obrúčky, svedkovia predložia občianske preukazy (alebo pasy).

3. Referentka Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ) odvedie snúbencov cez zákulisie do sobášnej siene v poradí:

- v prípade, že odvádzajú rodičia:  
. referentka ZPOZ s obrúčkami  
. ženích a jeho mama    
. svedkovia     
. nevesta a jej otec

- v prípade, že neodvádzajú rodičia:
. referentka ZPOZ s obrúčkami
. ženích a nevesta
. svedkovia

Ak si snúbenci prajú môžu sprievod do siene doplniť družičky.

4. Pri prechádzaní sobášnou sieňou znie sobášny pochod na organe.

5. V sobášnej sieni nevesta stojí po pravej ruke ženícha, svedkovia za nimi.

6. Recitátori zarecitujú 1. báseň,  potom odznie 1. pieseň za doprovodu organu.

7. Vstúpi matrikárka, sobášiaci a referentka ZPOZ-u.

8. Úvodné slovo referentka ZPOZ. Potom matrikárka predstaví snúbencov a svedkov sobášiacemu.

9. Príhovor sobášiaceho. Po príhovore nasleduje druhá báseň.

10. Oficiálna časť: matrikárka vyzve svadobčanov, aby sa postavili k hlavnému sobášnemu aktu.  (V prípade cudzineckého sobáša vyplýva zo zákona povinnosť tlmočiť.) Sobášiaci vyzve snúbencov, aby potvrdili vstup do manželstva a podpísali zápisnicu o uzavretí manželstva.

11. Nasleduje  odovzdávanie obrúčok a prvý manželský bozk, súčasne znie druhá pieseň za doprovodu organu.

12. Záverečné slovo referentka ZPOZ.

13. Blahopriania novomanželom prebiehajú v poradí: sobášiaci, matrikárka, referentka ZPOZ-u, potom  svadobní rodičia, svedkovia a ostatní svadobní hostia.
- v prípade priaznivého počasia odporúčame gratulácie na nádvorí zámku
- ak sa gratulácie odohrávajú v priestore sobášnej siene  je vhodné, aby hostia, ktorí už gratulovali, vychádzali bočnými dverami. Odporúčame požiadať niekoho z prítomných hostí, aby bral po gratulácii kvety prípadne dary od gratulantov. 

Na sobáš má každý vyhradených 45 minút, v prípade cudzineckého sobáša 1 hodinu. Poplatky za sobášnu sieň určuje a vyberá Slovenská národná galéria (ďalej SNG). Za sobášnu sieň zaplatíte v
v informačnej kancelárii SNG, vľavo za vstupnou bránou zámku.

Uznesenie č. 19/2012: Komisia ZPOZ v zásade trvá na programe k sobášu, ktorý sme dôkladne zostavili. Prípustné sú len malé zmeny, ktoré zapadnú do konceptu programu MsÚ, ale vopred  a včas (minimálne 2 týždne pred termínom konania svadby) musia byť prekonzultované s referentkou ZPOZ-u.

 

 


 


Úvodná stránka