Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia z prevádzky malého zdroja znečistenia

 

Vybavuje: odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, prístavba MsÚ, 1. poschodie, č. dv. 112, t.č. 53 03 276, e-mail: ovzp@zvolen.sk


Potrebujete:
Každoročne do 15. februára oznámiť Mestu Zvolen za každý malý zdroj znečistenia údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok:
· základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra
· miesto prevádzky malého zdroja
· umiestnenie, typ a príkon malého zdroja
· množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok
· počet prevádzkových hodín
· druh a účinnosť odlučovacích zariadení


Upozornenie: Tieto povinnosti sa vzťahujú len na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom. Povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo.


Poplatok: výška poplatku je vypočítaná na základe predložených podkladov


Lehota: do 30 dní


 


Úvodná stránka