Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor stavebnej správy

Zamestnanci - kontakty

 

Ing. Ján Šutý - vedúci, 045 5 303 221, jan.suty@zvolen.sk


Ing. Martina Černajová - 045 5 303 224, martina.cernajova@zvolen.sk

PhDr. Ján Šalát - 045 5 303 273, jan.salat@zvolen.sk

Ľubica Kraková . 045 5 303 285, lubica.krakova@zvolen.sk

Ing. Soňa Poláčiková - 045 5 303 285, sona.polacikova@zvolen.sk

Ing. Viera Paniaková - 045 5 303 268, viera.paniakova@zvolen.sk

Ing. Ľubica Hudáková - 045 5 303 224, lubica.hudakova@zvolen.sk

Ing. Adriana Lelková - 045 5 303 273, adriana.lelkova@zvolen.sk

Ing. Jana Tlučáková - 045 5 303 268, jana.tlucakova@zvolen.sk

Ing. Martina Dupanová - 045 5 303 223, martina.dupanova@zvolen.sk

 


 

Činnosť odboru

Odbor stavebnej správy patrí do úseku prednostu. Odbor stavebnej správy namjä:


a) zabezpečuje
- prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
- prenesený výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
- prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania,
- prenesený výkon štátnej správy na pozemných komunikáciách,
- zabezpečovanie činností obce vo vzťahu k Štátnemu fondu rozvoja bývania,
- činnosti obce v tepelnej energetike,


b) spracúva podklady a pripravuje návrhy na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,


c) prijíma príslušné opatrenia v súlade so stavebným zákonom na úseku stavebného poriadku, ako aj v súlade so zákonom o vodách na úseku vodnej správy a v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách na úseku pozemných komunikácií,


d) plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom obecnom úrade.


 


Úvodná stránka