Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu

Nájdete ju na:

prízemí Mestského úradu vo vstupných priestoroch ako otvorené pultové pracovisko

 

Kontakty:

Kancelária prvého kontaktu:

Ján Hraško, 045 5303 111, e-mail:jan.hrasko@zvolen.sk

Ing. Monika Ďurišová, 045 5303 297, e-mail:monika.durisova@zvolen.sk

Taťána Báďonska, 045 5303 298, e-mail: tatana.badonska@zvolen.sk

Ing. Veronika Hrončeková, 045 5303 111, e-mail:veronika.hroncekova@zvolen.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:00

 

 

 

 

Obedňajšia prestávka v čase od 11,00 hod. - 12,00 hod.

 

Podateľňa:
Adriana Vavrová, 045 5303 210, e-mail:adriana.vavrova@zvolen.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:00

 

 

 

 

 

Eviedncia obyvateľov a budov:

Ing. Andrea Kružecová, vedúca kancelárie prvého kontaktu

Tel. č.: 045 / 5303 256 e-mail: kpk@zvolen.sk, andrea.kruzecova@zvolen.sk

Bc. Jana Kušpálová,  t.č. - 045 / 5303 263, e-mail: jkuspalova@zvolen.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 11:00  od 11.30 hod. nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00

 

 

 

 

Obedňajšia prestávka v čase od 11,00 hod. - 12,00 hod.

 

Matrika:

Jana Kanková, t.č. 045/5303293, e-mail: jkankova@zvolen.sk

Viera Bystričanová, t.č. 045/5303292, e-mail: vbystricanova@zvolen.sk

Dagmar Krajčírová, t.č. 045/5303291, e-mail: dkrajcirova@zvolen.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:00  od 11.30 hod. nestránkový deň

 

 

 

 

Obedňajšia prestávka v čase od 11,00 hod. - 12,00 hod

 

V kancelárii prvého kontaktu vybavite:
· overovanie podpisov a listín: poplatok za podpis   2 €

                                                       poplatok za listinu     2 € / 1 strana

Overovanie podpisov v domácnosti: (najviac však 3 domácnosti)

sa vybavuje v pondelok v čase od 13,00 - 15,00 hod. na základe osobného alebo telefonického dohovoru na t.č. 045 / 5303 297 -  Ing. Monika Ďurišová.

Poplatok za overenie v domácnosti  na listinách, ktoré nebudú použité na sociálne účely je vo výške 4 €

 

Vybavite tu aj:

 

· podanie petícií a sťažností
· kopírovanie dokumentov pre klientov

· získate informácie o činnosti Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
· vydávanie sáčkov pre psov
· vyhľadávanie a zapožičiavanie archívnych dokumentov, vystavovanie povolených opisov klientom

Daň z nehnuteľnosti a ostatné dane
· podanie daňového priznania dane z nehnuteľnosti
· podanie žiadosti o oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti
· prihlásenie a odhlásenie dane:
- za psa
- za ubytovanie
- za predajné automaty
- za nevýherné hracie prístroje

Poplatok za komunálny odpad
· prihlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
· podanie žiadosti o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stavebná správa
· podanie návrhu na :
- vydanie územného rozhodnutia
- vydanie kolaudačného rozhodnutia
- povolenie zmeny v užívaní stavby
- vyvlastnenie
- výrub stromov
· podanie žiadosti o :
- stavebné povolenie
- povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
- povolenie terénnych úprav
- povolenie odstránenia stavby
· podanie ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác
a domovej prípojky, inžinierskych sietí

Životné prostredie a doprava
· vydávanie povolenia na:
- rozkopávky
- vjazd do pešej zóny
- záber verejného priestranstva
· nahlásenie závad, týkajúcich sa:
- mestskej zelene, verejných priestranstiev, kosby, lesoparku
- zimnej údržby
- chodníkov, uličných vpustí, mestských komunikácií, mostov
- pieskovísk, detských ihrísk, fontán
- svetelnej signalizácie, dopravného značenia, verejného osvetlenia
· komunálny a drobný stavebný odpad

Na kanceláriu prvého kontaktu nadväzujú pracoviská na prízemí Mestského úradu, ktoré pracujú v dennom režime bez stránkových dní:
· matrika
· pokladňa
· sezónna pokladňa
· podateľňa
· evidencia obyvateľov a nehnuteľností
· oddelenie obchodu a služieb
· sociálne služby 


 


Úvodná stránka