Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva a budov

Referát evidencie obyvateľstva a budov plní hlavne tieto úlohy:

a) vykonáva a vedie
- evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mesta,
- priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov mesta (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci mesta, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR),
- evidencia ulíc a budov v meste (obytné domy. rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky),
- agendu rybárskych lístkov

b) vydáva
- doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
- voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie),
- voličské preukazy,
- súpisné a orientačné čísla na budovy,
- rybárske lístky

c) voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov,

d) spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností,

e) pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.

 


 


Úvodná stránka