Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom

Objekty určené na odpredaj ( dočasný nájom )

Objekty určené na odpredaj ( dočasný nájom )

• Objekty areálu bývalých kasární kpt. Nálepku v lokalite Zvolen -Balkán.
Územný plán mesta mení funkciu bývalých kasární na zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (obytnú zónu s občianskou vybavenosťou).
- 10 objektov je určených na asanáciu ( zatiaľ je ich možné prenajať na skladové priestory).
- 3 objekty sú určené na prestavbu ( s funkciou administratívy a nezávadnej výroby). - 15 objektov je novonavrhovaných ( z toho 6 bytových domov, 6 objektov občianskej vybavenosti, 2 administratívne objekty a 1 objekt na výchovu a vzdelávanie).


Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

Tel. kontakt: 045/53 03 245 ( JUDr. Kollárová, JUDr. Pásztorová).

-jpa-
samosprava.zvolen.sk

Prenájom NP v objekte súp.č. 1457/4 na Trhovej ul. ( bývalá pizzeria )

Mesto Zvolen ponúka na prenájom nebytové priestory spolu o výmere 438,91 m2 v objekte na Trhovej ul. súp.č. 1457/4 ( bývalá pizzeria na Nám. SNP )

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

(Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/5 5303 245 JUDr. Pásztorová)

-jpa-

Pozemky určené na odpredaj

Predaj pozemku o výmere 967 m2 v areáli bývalých Jegorových kasárni

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

Tel. kontakt: 045/53 03 245 (JUDr. Kollárová, JUDr. Pásztorová ).

-jpa-
samosprava.zvolen.sk
Pozemky Jeg. kasární Predaj pozemku Jeg. kasarní 2.doc Predaj pozemku Jeg. kasarní 2.doc (25 kB)

Prenájom NP v objekte "BUS stánky" súp.č. 1215/62 na Masarykovej ul.

Mesto Zvolen ponúka na prenájom nebytové priestory o výmere 63,38 m2 v objekte "BUS stánky"  na Masarykovej ul. súp.č. 1215/62 na autobusovej stanici Zvolen

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

(Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/5 5303 245 JUDr. Pásztorová)

-jpa-

Prenájom nebytových priestorov v objekte Okresného úradu

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu kancelárske priestory  v budove Okresného úradu  na  Nám. SNP 35/48. Ide o priestory na prízemí, I., II., III., IV.  poschodí.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Bytový dom na ul. V.P. Tótha s číslom 97/4 vo Zvolene (bytový dom za poisť. Allianz)

  Mesto Zvolen ponúka do prenájmu NP na ul. V. P. Tótha 97/4, Zvolen,:

- miestnosti  č. 41 a 42 spolu o  výmere  19,56  m2

- miestnosť č. 31 o výmere 26,39 m2

   

   Žiadosti zasielajte na adresu: Mestký úrada Zvolen, Námestie slobody 22, odbor správy majetku

 

   Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Pozemky určené na odpredaj

Predaj pozemku o výmere 9800 m2 v areáli bývalých Jegorových kasární ( býv. sklady Márius Pedersen, Karimax ... )

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

Tel. kontakt: 045/53 03 245 (JUDr. Kollárová, JUDr. Pásztorová).

-jpa-
samosprava.zvolen.sk
predaj pozemku Jeg.kasárne Predaj pozemku Jeg. kasarní.doc Predaj pozemku Jeg. kasarní.doc (26 kB)

Prenájom NP v objekte Spoločenského pavilónu Lipovec

V budove Spoločenského pavilónu Lipovec, zrekonštruovaného na privátne ambulancie pre deti a dorast na ul. Okružnej č. 2474/135 vo Zvolene o výmere 28,4 m2 (priestory vhodné na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast).

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/53 03 245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Prenájom NP v objekte Dom služieb

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu NP v objekte DOM SLUŽIEB, Kozačeka 11, Zvolen :

I.poschodie :

výmera 47 m2 - miestnosť č. 2.12

výmera 51,03 m2 - miestnosť č. 2.15

výmera 5,40 m2 - miestnosť č. 2.61

II.poschodie :

výmera 33,92 m2 - miestnosti č. 3.17 a 3.18

III.poschodie:

výmera 16,93 m2 - miestnosť č. 4.14

 

 

 

-jpa-

Prenájom NP v objekte Mestskej Tržnice

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu NP v objekte Mestskej Tržnice súp.č. 4166/6 vo Zvolen, priestory vhodné pre služby, predajňu, kanceláriu

I.poschodie :

miestnosti o výmere 25,5 m2

miestnosti o výmere 85,20 m2

miestnosti o výmere 29,15 m2

miestnosti o výmere 5,7 m2

miestnosti o výmere 55,3 m2

prízemie :

miestnosti o výmere 25,4 m2

miestnosti o výmere 21 m2

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

 

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/53 03 245 JUDr. Pásztorová

 

-jpa-

Prenájom NP v objekte súpč. 8792 Unionka Zvolen

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu nebytové priestory v objekte súp.č. 8792 na ul. Unionka (areál bývalých kasární na Balkáne ), Zvolen, za účelom garážového státia.

 

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Prenájom NP v objekte súp.č. 1457/4 na Trhovej ulici vo Zvolene

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu nebytové priestory spolu o výmere 223,29 m2 na prízemí a v suteréne objektu súp.č. 1457/4 na Trhovej ulici ( "Ďuriančík" ) vo Zvolene.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Prenájom NP v objekte súp.č. 1457/4 na Trhovej ul.

Mesto Zvolen ponúka na prenájom nebytové priestory na I. poschodí na Trhovej ul. súp.č. 1457/4 :

- miestnosť č. 2.16 o výmere 16,45 m2 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 22,10 m2,

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

(Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/5 5303 245 JUDr. Pásztorová)

-jpa-

Prenájom NP ( predaj ) objektu kina Podborová

Mesto Zvolen ponúka na prenájom NP ( predaj ) objektu kina Podborová. V sále sa nachádza 380 miest, výška nájmu 35 €/hod.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel. kontakt: 045/ 5303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-

Prenájom NP v objekte súp.č.2474/135 na Okružnej ulici vo Zvolene

Mesto Zvolen ponúka na prenájom nebytové priestory, miestnosti spolu o výmere 27,20 m2 a podiel zo spoloč.priestorov (podiel má výmeru 35,77 m2 ) v objekte na Okružnej ulici súp.č. 2474/135 Zvolene, za účelom umiestnenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

(Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/5 5303 245 JUDr. Kollárová,)

-jpa-

Pozemky určené na odpredaj

Predaj pozemku o výmere 52665 m2 v lokalite Zvolen - Rákoš za elektrodomom NAY - smerom na Banskú Bystricu.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.

Tel. kontakt: 045/53 03 245 (JUDr. Kollárová, JUDr. Pásztorová,).

-jpa-
samosprava.zvolen.sk
Predaj pozemku Predaj pozemkou Rákoš.doc Predaj pozemkou Rákoš.doc (26 kB)

Prenájom NP v objekte súp.č. 1603/14 na ul. M.Rázusa vo Zvolen ( bývalá Večierka )

Mesto Zvolen ponúka do prenájmu nebytové priestory spolu o výmere 52,26 m2 v objekte na ul. M. Rázusa súp.č. 1603/14 ( bývalá Večierka ) vo Zvolene, priestory sú vhodné pre služby, obchod, kanceláriu.

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Zvolen, odbor správy majetku, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Tel. kontakt: 045/5 303 279 Bc. Kyselová, 045/ 5303245 JUDr. Pásztorová

-jpa-


Úvodná stránka